• Khai giảng: Thứ năm, 11/5/2017
  • Thời gian học: 17h30-20h30;  T3-5-7
  • Thời lượng: 07 buổi
  • Học phí: 500.000 đồng
  • Đăng ký: Từ 03/5 – 11/5/2017 (Ưu tiên học viên đăng ký sớm)