QUY TRÌNH LÀM BÀI THI TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản tự đăng ký.

Bước 2: Chọn đúng Môn thi ở bên dưới danh mục "Available Courses".

Bước 3: Chọn link đề thi để làm bài.

Bước 4: Chọn "Attempt quiz now" rồi nhấn OK để bắt đầu làm bài.

Chú ý: Nếu hệ thống yêu cầu phải ghi danh (enroll) vào khóa học thì tìm mục "ADMINISTRATION" bên tay trái, chọn mục "Course Administration" rồi nhấn vào link "Enroll me in this course"

Bước 5: Tiến hành làm bài thi.

  • Nếu là bài thi nghe hiểu thì bắt buộc phải làm tuần tự từng phần, từng câu một.
  • Nếu là bài thi đọc hiểu thì có thể chọn phần bất kỳ, câu bất kỳ để làm trước.
  • Thanh điều hướng các phần của đề thi và bộ đếm thời gian nằm ở góc trên bên trái.
  • Đối với phần thi nghe hiểu: Nhấn nút [Play] (hình tam giác) để bắt đầu nghe.
  • Chọn đáp án đúng bằng cách nhấp chuột vào các lựa chọn A, B, C, D.
  • Nhấn nút [Next] ở phía dưới cùng của trang để sang phần kế tiếp.
  • Nhấn nút [Submit all and Finish] để nộp bài.

Bước 6: Xem kết quả thi

  • Tìm mục "ADMINISTRATION" bên tay trái
  • Chọn "Course administration"
  • Nhấn vào "Grades".

Kiểm tra tai nghe

pre1

Điều chỉnh âm lượng bằng các nút (+)(-)